top of page
start_logo.png

IT

2024

Hva er StartIT?

StartIT er et prosjekt som fokuserer på det teknologiske aspektet ved innovasjon. Vi ønsker å tilby en arena hvor engasjerte studenter kan knytte sterkere bånd med næringslivet . 

StartIT 2024 vil rette fokus mot innovasjon innen kunstig intelligens, og vise studentene muligheter og utfordringer med dette.

Hva er kunstig intelligens?

"Kunstig intelligens (KI) refererer til evnen til datamaskiner og maskiner til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Dette inkluderer evnen til å lære fra erfaring, tilpasse seg nye situasjoner, forstå naturlig språk, gjenkjenne mønstre og ta beslutninger. KI omfatter en rekke teknikker, som maskinlæring, nevrale nettverk og dyp læring, som hjelper datamaskiner med å utføre komplekse oppgaver med varierende grader av autonomi." - ChatGPT

Årets arrangement

Årets arrangement er fortsatt under planlegging! 

Prosjektleder Axel Herman Rørholt Lous

Gjerne ta kontakt!

Tlf: 45163622

Gmail: Herman.lous@startntnu.no

bottom of page