Våre medlemmer! 

Start har rundt 50 aktive medlemmer ved NTNU. Vi har studenter fra mange forskjellige linjeforeninger og campuser. 

Eskil Schølberg

Leder

Siri Nicolaisen

Nestleder

Frida Konow

Administrerende koordinator

Jenni Skaara

HR-ansvarlig

Sanne Sætre

Økonomi-ansvarlig

Styret

Erlend Hermanrud

Prosjektleder

Hanh-Chan Vo

Prosjektmedarbeider

Johannes Åsheim

Prosjektmedarbeider

Ida Guldbrandsøy 

Prosjektmedarbeider

Mille Richardsen

Prosjektmedarbeider

PR

Camilla Dybdal

Prosjektleder

Karoline Pedersen 

Prosjektmedarbeider

Marie Fixdal 

Prosjektmedarbeider

Andrè Torvestad 

Prosjektmedarbeider

Gulleik Olsen 

Prosjektmedarbeider

GrEn

Gangeya Balarajah

Prosjektleder

Andreas Rikheim

Prosjektmedarbeider

Nina Tran 

Prosjektmedarbeider

Andreas Hjertaker

Prosjektmedarbeider

NGA - Norwegian Game Awards

Tobias Døhl

Prosjektmedarbeider

Tinna Henriksen

Prosjektmedarbeider

Edward Palm 

Prosjektmedarbeider

Erling Kjevik

Prosjektleder

Lars Glad

Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider

Kristoffer Tufte-

Johnsen

Prosjektmedarbeider

Camille Røed

Prosjektmedarbeider

SoPro

Benedicte Rimmereid

Gustav Haaland

Prosjektleder

Helene Bringager

Prosjektmedarbeider

Marie Øverby

Prosjektmedarbeider

Isak Collett

Prosjektmedarbeider

Snorre Barkbu

Prosjektmedarbeider

Gründerjakten

Lina Solstad

Prosjektleder

Mathias Hoel

Prosjektmedarbeider

Guro Torbjørnsen

Prosjektmedarbeider

Frida Kalleberg

Prosjektmedarbeider

Andreas Hjelsvold

Prosjektmedarbeider

StartX

Erling Olweus

Prosjektleder

Malin Gundersen

Prosjektmedarbeider

Lennart Hoyer

Prosjektmedarbeider

Martine Lindland

Prosjektmedarbeider

Ulrik Unneberg

Prosjektmedarbeider

StartIT

Andreas Engebretsen

Prosjektleder

Isabel Slorer

Prosjektmedarbeider

Julia Rudby

Prosjektmedarbeider

Fridtjof Flaate

Prosjektmedarbeider

StartCode

Emilie Kjenstadbakk

Mentorleder

Peder Ditlev-Simonsen

Mentor

Marcus Balcon

Mentor

Mentorer

Johan Johnsen

Mentor

Malin Amankwah

Mentor

Casper Feng

Mentor