Våre medlemmer! 

Start har rundt 50 aktive medlemmer ved NTNU. Vi har studenter fra mange forskjellige linjeforeninger og campuser. 

Siri Nicolaisen

Nestleder

Styret

Eskil Schølberg

Leder

Frida Konow

Administrerende koordinator

Jenni Skaara

HR-ansvarlig

Sanne Sætre

Økonomi-ansvarlig

Hanh-Chan Vo

Prosjektmedarbeider

PR

Erlend Hermanrud

Prosjektleder

Johannes Åsheim

Prosjektmedarbeider

Ida Guldbrandsøy 

Prosjektmedarbeider

Mille Richardsen

Prosjektmedarbeider

Karoline Pedersen 

Prosjektmedarbeider

GrEn

Camilla Dybdal

Prosjektleder

Marie Fixdal 

Prosjektmedarbeider

Andrè Torvestad 

Prosjektmedarbeider

Gulleik Olsen 

Prosjektmedarbeider

Gangeya Balarajah

Prosjektleder

Andreas Rikheim

Prosjektmedarbeider

Nina Tran 

Prosjektmedarbeider

Andreas Hjertaker

Prosjektmedarbeider

NGA - Norwegian Game Awards

Tobias Døhl

Prosjektmedarbeider

Tinna Henriksen

Prosjektmedarbeider

Edward Palm 

Prosjektmedarbeider

Lars Glad

Prosjektmedarbeider

SoPro

Erling Kjevik

Prosjektleder

Benedicte Rimmereid

Prosjektmedarbeider

Kristoffer Tufte-

Johnsen

Prosjektmedarbeider

Camille Røed

Prosjektmedarbeider

Helene Bringager

Prosjektmedarbeider

Gründerjakten

Gustav Haaland

Prosjektleder

Marie Øverby

Prosjektmedarbeider

Isak Collett

Prosjektmedarbeider

Snorre Barkbu

Prosjektmedarbeider

Mathias Hoel

Prosjektmedarbeider

StartX

Lina Solstad

Prosjektleder

Guro Torbjørnsen

Prosjektmedarbeider

Frida Kalleberg

Prosjektmedarbeider

Andreas Hjelsvold

Prosjektmedarbeider

Malin Gundersen

Prosjektmedarbeider

StartIT

Erling Olweus

Prosjektleder

Lennart Hoyer

Prosjektmedarbeider

Martine Lindland

Prosjektmedarbeider

Ulrik Unneberg

Prosjektmedarbeider

Andreas Engebretsen

Prosjektleder

Isabel Slorer

Prosjektmedarbeider

Julia Rudby

Prosjektmedarbeider

Fridtjof Flaate

Prosjektmedarbeider

Start Code

Emilie Kjenstadbakk

Mentorleder

Peder Ditlev-Simonsen

Mentor

Mentorer

Marcus Balcon

Mentor

Johan Johnsen

Mentor

Malin Amankwah

Mentor

Casper Feng

Mentor