Våre medlemmer! 

Start har rundt 50 aktive medlemmer ved NTNU. Vi har studenter fra mange forskjellige linjeforeninger og campuser. 

Tobias Døhl

Nestleder

Styret

Eskil Schjølberg

Leder

Martine Lindland

Administrerende koordinator

Guro Torbjørnsen

HR-ansvarlig

Sanne Sætre

Økonomi-ansvarlig

Siri Nicolaisen

Prosjektmedarbeider

PR

Erlend Hermanrud

Prosjektleder

Gulleik Olsen

Prosjektmedarbeider

Andreas Hjeldsvoll

Prosjektmedarbeiderlegende

André Egeli

Prosjektmedarbeider

Amanda Limstrand

Prosjektmedarbeider

Sondre Knudsen

Prosjektmedarbeider

Sofie Haugstad

Prosjektmedarbeider

Karoline Pedersen 

Prosjektmedarbeider

GrEn

Camilla Dybdal

Prosjektleder

Marie Fixdal 

Prosjektmedarbeider

Severin Korgerud

Prosjektmedarbeider

Nina Tran

Prosjektmedarbeider

Gangeya Balarajah

Prosjektmedarbeider

Andreas Hjertaker

Prosjektleder

Kristoffer Tufte-Johnsen

Prosjektmedarbeider

NGA - Norwegian Game Awards

Lennart Hoyer

Prosjektmedarbeider

Tinna Henriksen

Prosjektmedarbeider

Edward Palm 

Prosjektmedarbeider

Ragnhild Snersrud

Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider

Malin Gundersen

SoPro

Erling Kjevik

Prosjektleder

Benedicte Rimmereid

Prosjektmedarbeider

Nicolay Hagen

Prosjektmedarbeider

Camille Rød

Prosjektmedarbeider

Helene Bringager

Prosjektmedarbeider

Gründerjakten

Gustav Haaland

Prosjektleder

Marie Øverby

Prosjektmedarbeider

Eirik Myking

Prosjektmedarbeider

Frida Konow

Prosjektmedarbeider

Frida Kalleberg

Prosjektmedarbeider

StartX

Lina Solstad

Prosjektleder

Ida Guldbrandsøy

Prosjektmedarbeider

Bjørn Spieler

Prosjektmedarbeider

Peder Ditlev-Simonsen

Prosjektmedarbeider

Anders Rodem

Prosjektmedarbeider

Mille Richardsen

Prosjektmedarbeider

StartIT

Isabell Slorer

Prosjektleder

Andreas Rikheim

Prosjektmedarbeider

Snorre Barku

Prosjektmedarbeider

Casper Feng

Prosjektmedarbeider

Jon Smebye

Prosjektmedarbeider

Start Code

Andreas Engebretsen

Prosjektleder

Fridtjof Flaate

Prosjektmedarbeider

Ullrik Ullenberg

Prosjektmedarbeider

Julia Rudby

Prosjektmedarbeider

Erling Olweus

Mentor

Mentorer

Johan Johnsen

Mentorleder

Marcus Balcon

Mentor

Isak Collet

Mentor

Martin Egeli

Mentor

Jenni Skarra

Mentor