Hero image

Medlemmer

Start NTNU har 0 aktive medlemmer, som alle er studenter fra forskjellige linjeforeninger og campuser på NTNU. Vi tror at mangfold i studiebakgrunn gir best utgangspunkt for innovasjon og entreprenørskap.

Våre undergrupper
Loading image...