top of page

En gründerreise innen sirkulærøkonomi

Ellipse 19.png

Start Sirkulær 2023

circularcolor.png

Takk til alle som valgte å delta på årets Start X-arrangement 16. - 17. februar 2023! Tematikken på årets arrangement var sirkulærøkonomi. Arrangementet er over for i år, men vi kommer sterkere tilbake med ny tematikk og nye muligheter neste år.

Årets casekonkurranse

Hvordan kan man skape sirkulæritet i tekstilindustrien, samtidig som det skal være lønnsomt?

Dette var et hovedproblemet TOMRA presenterte til årets casedeltakere. Casen var utformet som en bedriftssimulator hvor deltakerne måtte sette seg inn i et segment av verdikjeden i tekstilindustrien. Gjennom caseløsningen fikk deltakerne delta på faglige workshops med Trondheim Kommune, StartOff og Equinor, i tillegg til pitchekurs med 6AM Accelerator. Resultatet på casen skulle være en fiktiv startup.

Hva er sirkulær økonomi?

Et mål om at det vi produserer skal tære mindre på jorda.

Sirkulær økonomi handler om å gjenbruke de ressursene vi har, slik at vi i fremtiden kan leve i en ideell verden der ressursene vi bruker går i et evig kretsløp.
Og ikke minst skal det være lønnsomt å drive bærekraftig.

vannkraft.png
Vector 1 (1).png

Samarbeidspartnere

engage-square.png
Trondheim kommune Tråanten tjïelte Logo Horisontal Farge.png
Equinor-Logo-Transparent-Background.png
Reli.png

TOMRA

TOMRA sin innsamlings- og sorteringsteknologi støtter overgangen til en sirkulær økonomi, optimerer ressursgjenvinning og minimerer avfall i mat-, resirkulerings- og gruveindustrien. TOMRA har omtrent 100 000 installasjoner i over 80 markeder over hele verden og hadde total omsetning på ~10,9 milliarder NOK i 2021. Konsernet sysselsetter ~4600 globalt og er børsnotert på Oslo Børs

6AM

6AM hjelper ambisiøse gründere med å bygge fantastiske selskap rundt produktene sine. 6AM har et
akseleratorprogram for startups i Trondheim og Trøndelag

Engage

Engage er et forbilde for andre nåværende og fremtidige kompetansesentre i Norge og rundt om i verden som søker å blande undervisning, forskning og praksis, gjennom et tverrfaglig sett av interessenter på tvers av fakultet, studenter, ansatte, industri og andre partnere 

Trondheim kommune og Startoff

Trondheim kommune er en meget stor arbeidsplass med ca. 15 000 ansatte og alle byens innbyggere som tjenestemottakere. StartOff kobler offentlige virksomheter og startups sammen og loser dem gjennom prosessen. StartOff tilbyr veiledning og prosjektstøtte til oppdragsgiver og leverandør i en tilrettelagt prosess.

Ungdomsfondet Trønderkassa

Start Sirkulær er støttet av ungdomsfondet til Trønderkassa

Equinor

Equinor støtter Paris-avtalen og et nullutslippsmål for samfunnet.  De har allerede redusert CO₂-utslippene i olje- og gassproduksjonen ned til de laveste i bransjen, og vil fortsette å gjøre mer. Equinor er et bredt energiselskap basert på et sterkt engasjement for bærekraft.

Fikse

Fikse er en start-up som tilbyr reparasjon av klær. De vil være tilgjengelige ved vår klesbyttekveld.

ReLi

ReLi er en start-up som er skapt for miljøet, gjennom å gi norske kvinner muligheten å kjøpe mindre, og leie mer - med kun fordeler.

IMG_1211_edited.jpg

Astrid Nitter

Prosjektleder

bottom of page