Start NTNUs Utvikling

Start NTNUs 20års jubileum blir holdt

15. Mars 2019

5. Mars 2020

StartX arrangeres for første gang fokus: FNs bærekraftmål

CODE arrangeres for første gang

14-16. Oktober 2020

25-28. Oktober 2018

Start NTNU arrangerer

Start Forum

Mixer arrangeres for siste gang som en del av forum

25. Oktober 2018

Leder for Start NTNU

Andreas Rikheim

Epost: leder@startntnu.no

Telefon: +47 922 43 580

Følg oss på sosiale medier

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube