top of page

Agenda i Start

Som Prosjektleder

Som prosjektleder er det flere ting du må fikse som går utover forventningene til et vanlig medlem. Du må lage presentasjoner til allmøter, pitche på infomøter og ta ekstra ansvar på SS.

Her finner du alle de ekstra pliktene samlet på ett sted!

31-2.jpg

Agenda

Livet som et forbilde

Når du tenker "vi" og ikke "jeg"

Da har du en som ser opp til deg

Allmøte 1

Referering

Infomøte

Pitch

StarTour

Presentasjon

Alle prosjektledere skal holde en referering på vegne av gruppen på hvert allmøte. Her skal dere snakke om hva som har skjedd siden sist, hva som er planene fremover og økonomien til prosjektet. Dere får 3 minutter hver, med unntak av de som snart har arrangement.

Infomøtet er noe av det viktigste vi gjør for å få nye medlemmer. Her skal alle prosjektledere pitche noe personlig knyttet til Start, og prosjektgruppen i ett minutt. Dere får innspill til innhold fra nestleder.

Her skal dere ha en 3 min presentasjon om dere selv og prosjektgruppen. Dere avslører også nye medlemmer.

StrategiSamling

Ansvar

Allmøte 2

Referering

Allmøte 3

Referering

På SS skal prosjektledere lage workshop 2 del 2 (typisk rundt 1 time) ut fra prosjektets behov. Det er også veldig viktig at prosjektledere står frem som forbilder gjennom opplegget. - Selv på vaskesøndagen!

Alle prosjektledere skal holde en referering på vegne av gruppen på hvert allmøte. Her skal dere snakke om hva som har skjedd siden sist, hva som er planene fremover og økonomien til prosjektet. Dere får 3 minutter hver, med unntak av de som snart har arrangement.

Alle prosjektledere skal holde en referering på vegne av gruppen på hvert allmøte. Her skal dere snakke om hva som har skjedd siden sist, hva som er planene fremover og økonomien til prosjektet. Dere får 3 minutter hver, med unntak av de som snart har arrangement.

bottom of page