top of page

Bakgrunn for PL-Bart

PL-Bart er et samarbeidsprosjekt mellom styret og mentor som ble initiert i 2022. Årsaken til dette engasjementet var et behov for å bevare og utvikle kompetansen i Start på lang sikt. Samtidig blir alle ressurser enkelt tilgjengelig for PL.

I årevis har Start NTNU gjennomgått sykluser med prosjekter og ledere som har hatt mange av de samme erfaringene. Frem til nylig ble alle erfaringsoverføringer kun overført 1 til 1, og kunnskapsressurser ble tapt på veien. PL-Bart legger opp til at fremtiden kan bygge på klossene til fortiden selv om Start NTNU stadig endres og fornyes.

Takk til alle som har bidratt

Sammen skal vi skape Norges fremtid!

bottom of page